Ustawa tzw. „tarcza antykryzysowa” już w Dzienniku Ustaw

opracowanie – Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie publikacji z 31.03.2020 www.dziennikustaw.gov.pl 

Z ustawy wynika, że organizacji pozarządowych niezależnie czy prowadzą czy nie działalność gospodarczą dotyczyć będą:

  • możliwość wstrzymania abonament RTV i opłat tzw. ZAIKS (art. 15L)
  • możliwość ubiegania się u Starosty o dopłaty do wynagrodzeń pracowników, ale i osób zaangażowanych na umowy zlecenia, dzieło (art. 15zze) i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń pod warunkiem spadku przychodów z działalności statutowej
  • uprawnienie dla samorządu terytorialnego do umożliwienia organizacji pozarządowej niezrealizowania w pełni zadania publicznego z dotacji, bez konsekwencji zwracania całej dotacji oraz możliwość przedłużania terminów na zrealizowanie zadania (art. 15zzl)
  • uprawnienie dla samorządu terytorialnego do zlecania organizacjom zadań związanych z przeciwdziałaniem epidemii z pominięciem trybu konkursowego (art. 15zzm)

Wsparcie obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a w przypadku przepisów dotyczących zadań publicznych do 30 dni od ich odwołania.
Ważne również, że nie ulegną:

  • zawieszeniu dotacje na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 15d)
  • nie podlegają zwrotowi dotacje na prowadzenia żłobka, klubu dziecięcego (art. 15e)
  • dofinansowanie z PFRON dla warsztatów terapii zajęciowej nie ulega obniżeniu.

TREŚĆ USTAWY

Umiejętności

Opublikowano w dniu

3 kwietnia 2020

Skip to content