KONGRESY
WROCŁAWSKICH
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Coroczne wrocławskie spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora, aktywnych mieszkańców oraz przedstawicieli władz Wrocławia i jedyne w Polsce tak duże forum NGO.

Każdy Kongres, to okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą poznać wrocławskie organizacje pozarządowe) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.

Strona Kongresów na FB: www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych

5. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19 listopada 2021 roku we Wrocławiu | ulica Legnicka 65
Centrum Sektor 3 – PPM Zajezdnia – Skatepark

5. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych odbył się w formule stacjonarnej i wzięło w nim udział prawie 200 osób, w tym ponad 100 wrocławskich organizacji pozarządowych.

PROGRAM KONGRESU

 • 9.00 – 10.00
  Śniadanie Pozarządowe (każdy coś przygotowuje i częstuje)
 • 10.00 – 10.30
  Otwarcie Kongresu; wystąpienie Jacka Sutryka – Prezydenta Miasta Wrocławia i Mirosławy Hamery – Przewodniczącej Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • 10.30 – 11.15
  Wykład inauguracyjny – na kanwie książki „W Polsce, czyli wszędzie” – Edwin Bendyk, Prezes Zarządu Fundacji Stefana Batorego, dziennikarz, publicysta, futurysta
 • 11.15 – 12.00
  Panel dyskusyjny – Gmina Wrocław, NGO, nauka i biznes wobec wyzwań teraźniejszości i przyszłości
 • 12.00 – 13.30
  I set spotkań tematycznych proponowanych przez organizacje i Grupy Branżowe NGO:
  1. „Jak skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać cyberprzemocy?” cz. 1 – otwarte spotkanie GB NGO ds. dzieci i młodzieży
  2. „Ochrona przyrody w mieście – dobre praktyki” + utworzenie GB NGO ds. Przyrody i Klimatu – Koalicja Wrocławska Ochrona Klimatu
  3. „Rekreacja i sport powszechny – priorytetem we Wrocławiu?” + utworzenie GB NGO ds. rekreacji i sportu powszechnego – Stowarzyszenie Menedżerów Sportu
  4. „Win – Win! Współpraca NGO z firmami odpowiedzialnymi społecznie” – otwarte spotkanie GB ds. ekonomii społecznej
  5. „Współpraca NGO z instytucjami kultury – współdzielenie zasobów i tworzenie wspólnych kanałów komunikacyjnych” – otwarte spotkanie tematyczne GB NGO Grupa Kultura Wrocław
 • 13.30 – 14.30
  Obiad
 • 14.30 – 16.00
  II set spotkań tematycznych proponowanych przez organizacje i Grupy Branżowe:
  1. „Jak skutecznie zapobiegać i przeciwdziałać cyberprzemocy?” cz. 2 – otwarte spotkanie GB NGO ds. dzieci i młodzieży
  2. „Sieć poMOCY – po co NGO sięgają po środki UE i dlaczego niektóre tego nie robią?” + utworzenie GB NGO ds. współpracy międzynarodowej – Fundacja Umbrella
  3. „Konsultacje społeczne, partycypacja, współtworzenie” – Fundacja Aktywny Senior, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
  4. „Jak ocalić nasze człowieczeństwo? Kryzys humanitarny na granicy PL-BLR” –
  Stowarzyszenie TRATWA, Fundacja Peryferie
  5. Dostępność jest już obowiązkiem i dla kogo. – otwarte spotkanie Grupy branżowej ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności.
 • 16.00 – 16.30
  Podsumowanie plenarne – przedstawienie dorobku spotkań tematycznych organizacji i Grup Branżowych (po 3 minuty)
 • 16.30 – 17.00
  Zakończenie Kongresu i wspólne zasadzenie Drzewa Europy.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
17.00 – 18.00
Przedstawienie teatralne w Skateparku: Teatr Trono z Boliwii, spektakl „Kraina bez zła” dotyczący migracji. Po spektaklu debata współorganizowana przez Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu „Z widokiem na… teatr zaangażowany społecznie w Europie i na świecie”
18.00 – 21.00
Smaki Współpracy (składkowo: grill, własne potrawy, nalewki itp.) i Strefa Chilloutu – próba otwarta Lecha Janerki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – REJESTRACJA ONLINE

Regulamin imprezy o charakterze niemasowym

Limit uczestników niezaszczepionych przeciwko Covid-19: 50 osób

Organizatorzy: Fundacja Umbrella, Stowarzyszenie TRATWA, Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja Avant Art, Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła”, Fundacja Food Think Thank, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Aktywny Senior, Bank Żywności we Wrocławiu, Fundacja Hobbit, Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej, Stowarzyszenie Żółty Parasol, Stowarzyszenie Managerów Sportu, Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji ART, Fundacja Peryferia, Fundacja Katarynka, Koalicja Ruchów „Wrocławska Ochrona Klimatu”, GB NGO ds. Dzieci i Młodzieży, GB NGO ds. Ekonomii Społecznej, GB NGO Grupa Kultura Wrocław, GB NGO ds. osób z niepełnosprawnościami i dostępności, Wrocław Rozmawia, Młodzieżowe Centrum Sportu, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Patronat medialny: TV Przystań.

Grupa Branżowa ds. Ekonomii Społecznej i CSR – Prezentacja „Współpraca NGOs z firmami odpowiedzialnymi społecznie.
Wydarzenie realizowane przy współfinansowaniu Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

4. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

17-20 czerwca 2020 roku we Wrocławiu | wydarzenie w wersji ONLINE
Czasoprzestrzeń | Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Loklanych

Motywem przewodnim 4. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych było zagadnienie „Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu w demokracji”. Gośćmi specjalnymi byli: Janina Ochojska (Europosłanka, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej), Ewa Kulik-Bielińska (Dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego), Jakub Wygnański (Prezes Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. DEBATĄ: „OBYWATEL NA ZAKRĘCIE – WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI – JAK SKUTECZNIE BRONIĆ WOLNOŚCI I DEMOKRACJI?” moderowała Małgorzata Waszkiewicz – dziennikarka radia TOK FM

W ciągu 4. dni odbyło się w wersji online: 11 paneli i warsztatów tematycznych oraz wydarzenia towarzyszące: pozarządowa telewizja śniadaniowa, spektakl teatralny, wystawa oraz koncert. 

Wydarzenia 4. Kongresu dotarły do ponad 85500 osób, a wzięło w nim udział 310 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie „Tratwa”, Fundacja „Eudajmonia”.

Przy wsparciu Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy: Fundacji na Rzecz Studiów Europejskich FEPS, Fundacji Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego, Fundacji Aktywny Senior, Stowarzyszenia Żółty Parasol, Fundacji Hobbit, Fundacji Avant Art, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP, Fundacji EkoRozwoju, Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocławwww.wroclaw.pl

FILM PROMUJĄCY IV KONGRES:

4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych – online 17.-20. czerwca 2020

🎯 4. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych to największe spotkanie przedstawicieli wrocławskiego III sektora, Gminy Wrocław oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu.Kongres dla nas – wrocławskich organizacji pozarządowych – jest corocznym świętem oraz okazją do spotkania i rozmów o ważnych sprawach miasta i jego mieszkańców.📢Tegoroczny TEMAT PRZEWODNI: „Społeczeństwo obywatelskie wobec kryzysu w demokracji”. Chcemy wspólnie spojrzeć na drogę, którą przemierzyliśmy i zastanowić się nad wyzwaniami, jakie stawia przed nami przyszłość, szczególnie w kontekście solidarności, dialogu i odpowiedzialnego obywatelstwa.🤝 Zapraszamy do udziału:przedstawicieli wrocławskich i działających w naszym mieście stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, a także społeczników, osoby reprezentujące biznes i administrację publiczną oraz tych, którzy chcą poznać organizacje pozarządowe Wrocławia.📋 Kiedy?17-20 czerwca 2020 roku📌 Gdzie?Na naszym wydarzeniu na FB: 4. Kongres Wrocławskich Organizacji PozarządowychTransmisje będziemy przekazywać prosto z Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń w Zajezdni Dąbie.📌 Jak?Rejestracja na 4. Kongres prowadzona jest poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie www.wro-ngo.pl od 29 maja 2020 roku do 14 czerwca 2020 roku.🗒Formularz dostępny jest pod liniekm👉 wro-ngo.pl/4-kongres-wroclawskich-ngo/👍 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.💪 Kongres organizują:Dolnośląska Federacja Organizacji PozarządowychFundacja UmbrellaFundacja "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"Stowarzyszenie TRATWAFundacja Eudajmonia🤝 przy wsparciu Koalicji na rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy:Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich FEPSFundacja Instytut Badań i Rozwoju LokalnegoFundacja Aktywny SeniorStowarzyszenie Żółty ParasolFundacja HobbitFundacja Avant ArtRegionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIPFundacja EkoRozwojuStowarzyszenie Edukacji KrytycznejWrocławskie Centrum Rozwoju SpołecznegoMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu👉 Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl | Wroclaw [Wroclove]Wrocław rozmawiawro-ngo#ngo #wroclaw #todziała #4KWOP #jakniemytokto

Publiée par Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych sur Lundi 1 juin 2020

 

STRONA FB WYDARZENIA: www.facebook.com/events/KongresWroNGO

RELACJA: Wrocław rozmawia: www.wroclaw.pl/rozmawia/4_kongres_ngo

 

DO POBRANIA:

3. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

28 maja 2019 roku we Wrocławiu 
przestrzeń przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu: Centrum Sektor 3, Skatepark, PPM Zajezdnia

Motywem przewodnim 3. Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych było 30-lecie obrad Okrągłego Stołu i Ustawy o stowarzyszeniach. Gośćmi specjalnymi byli: Ewa Kulik-Bielińska (Dyrektor Fundacji Batorego), Henryk Wujec oraz Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Uczestniczący w wydarzeniu rozmawiali o procesie wdrażania „Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2022”, a także o ważnych dla miasta rozwiązaniach realizowanych i rekomendowanych przez NGO.

Organizatorzy przygotowali specjalną część dyskusyjną:
„WRO-NGO – DIALOG – WSPÓŁPRACA – ROZWÓJ”, prowadzoną metodą Open Space Technology. Ponad 200 osób wzięło udział w 16 grupach tematycznych i rozmawiali, między innymi o:
– współpracy pomiędzy III sektorem a biznesem,
– działalności i rozwoju stowarzyszeń oraz fundacji,
– standaryzacji,
– funkcjonowaniu Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
– wypaleniu zawodowym oraz problemie tzw. „krótkiej ławki” w organizacjach,
– angażowania nowych pokoleń w działalność społeczną,
– problemów i potrzeb mniejszości narodowych,
– ekologii miasta.

Popołudniową, mniej oficjalną częścią wydarzenia, były 4. Otwarte Mistrzostwa Wrocławskich Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu. W zmaganiach o Przechodni Puchar Prezesa Stowarzyszenia Tratwa wzięło udział 8 drużyn. Przekupna Komisja Smakoszy wyłoniła zwycięzcę – Fundację IntegrArte.

W 3. Kongresie udział wzięło prawie 500 osób i niemal 200 NGO z Wrocławia

DO POBRANIA:

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie „Tratwa”, Fundacja „Eudajmonia”. Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocławwww.wroclaw.pl

2. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

6 czerwca 2018 roku we Wrocławiu
przestrzenie:
– ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3, Skatepark, PPM Zajezdnia,
– ul. Tramwajowej: Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych | Czasoprzestrzeń.

2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych był międzysektorowym spotkaniem dla tych, którzy potrzebowali usłyszeć siebie nawzajem, aby porozmawiać o efektach swoich działań i wpływie na poprawianie jakości życia we Wrocławiu. Na wydarzenie ponownie zaproszono przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich oraz osoby reprezentujące biznes i administrację publiczną.

W programie znalazły się, m.in.:
– śniadanie pozarządowe „Smacznie na dzień dobry”,
– siedem spotkań branżowych opracowanych w różnych obszarach tematycznych,
– plenarne spotkanie wrocławskich NGO z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
– after party i 3. Otwarte Mistrzostwa Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu.
W Kongresie udział wzięło ponad 400 osób i ponad 160 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych Umbrella, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Stowarzyszenie Tratwa, Fundacja Eudajmonia. Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocławwww.wroclaw.pl

1. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

9 czerwca 2017 roku we Wrocławiu
przestrzeń przy ul. Legnickiej 65: Centrum Sektor 3, Skatepark i PPM Zajezdnia

Tematem przewodnim był rozwój dobrej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem Wrocławia oraz konsolidacja środowiska III sektora. Zagadnienia, które poruszone zostały w rozmowach na 1. Kongresie, to, m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja, wychowanie, sport, rekreacja, turystyka oraz ekologia. Podczas wydarzenia odbyła się również inauguracja wyborów przedstawicieli NGO do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

1. Wrocławski Kongres stanowił ważny element do opracowania wieloletniej strategii współpracy Organizacji Pozarządowych i Urzędu Miejskiego Wrocławia. W wydarzeniu udział wzięło ponad 200 osób i ok. 100 NGO z Wrocławia.

Organizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Urząd Miejski Wrocławia.
Kongres został zorganizowany przy wsparciu wrocławskich organizacji pozarządowych.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław – www.wroclaw.pl

Skip to content