Wrocławskie organizacje pozarządowe (NGO) zaangażowane są w różnorodne projekty dla społeczności lokalnej miasta. Wciąż rośnie ich znaczenie – są pionierami wielu rozwiązań, ale skupiają się również na tym, aby się rozwijać i docierać do kolejnych Wrocławianek i Wrocławian.

Lokalny trzeci sektor łączy pasja i zaangażowanie, często profesjonalistek i profesjonalistów, którzy mogą zaoferować realizację usługi na wyższym poziomie, niż ten, który osiągnie samorząd własnymi środkami lub tam, gdzie nikt inny nie dociera. Wielu zadań nie wykonują jednostki publiczne ani biznes, a właśnie organizacje pozarządowe!

Trzeci sektor aktywnie uczestniczy we współtworzeniu Wrocławia, w którym działa 4000 organizacji pozarządowych (NGO), które współpracują ze sobą, urzędnikami i mieszkańcami. NGO tworzą i prowadzą aktywni obywatele miasta – ludzie z pasją i wrażliwością społeczną. Nie mówią: „zróbcie z tym coś”, tylko sami reagują, proponują rozwiązania i wcielają je w życie.

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia mają kontakt z organizacjami pozarządowymi, ale często o tym nie wiedzą. Wyjazdy wakacyjne ich dzieci, wydarzenia kulturalne, w których uczestniczą, usługi opiekuńcze i lecznicze, z których korzystają, organizowane są często przez wrocławskie NGO-sy.

Bądźmy w pierwszej kolejności obywatelami i współgospodarzami naszego miasta, a nie tylko i wyłącznie konsumentami!

Patrzmy na miasto Wrocław jako na całość, system naczyń połączonych, abyśmy mogli dostrzegać, gdzie są obszary, w których jest coś do zrobienia i działać!

Skip to content