Baza wiedzy wrocławskich NGO

KONGRESY

Coroczne wrocławskie spotkanie przedstawicieli trzeciego sektora, aktywnych mieszkańców oraz przedstawicieli władz Wrocławia i jedyne w Polsce tak duże forum NGO.

Każdy Kongres, to okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów osób z różnych środowisk (przedstawicieli wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich, społeczników, a także tych, którzy chcą poznać wrocławskie organizacje pozarządowe) oraz nawiązywania przez nich współpracy wewnątrz- i międzysektorowej z Gminą Wrocław.

STRATEGIA

Strategia rozwoju współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2022″.

Strategia w zamyśle ma być „konstytucją” wrocławskiego modelu współpracy, obowiązującego zarówno miasto Wrocław, jak i organizacje pozarządowe, „konstytucją” skrojoną na naszą – wrocławską miarę, wprowadzającą nowatorskie i skuteczne rozwiązania wraz ze standardami oraz wyznaczającą kierunki wspólnych działań w obszarze współpracy.

Nad treścią dokumentu pracowała Koalicja na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z NGO, czyli przedstawiciele wrocławskich organizacji oraz Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocławia.

BAZA WIEDZY

Baza wiedzy wrocławskich NGO

Elektroniczna baza danych wrocławskich organizacji pozarządowych – łatwe w obsłudze narzędzie do pogłębiania wiedzy oraz promocji wrocławskiego sektora pozarządowego.

Baza zawiera ważne opracowania, analizy, raporty z badań dotyczących wrocławskich organizacji pozarządowych, dokumenty programowe oraz strategiczne. To ogólnodostępne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze repertorium dla NGO oraz wszystkich zainteresowanych taką wiedzą.

 

Skip to content