Zlecanie zadań w Tarczy. Na co mogą liczyć NGO-sy

www.ngo.pl | Adela Gąsiorowska dla ngo.pl | Warszawa | 3 kwietnia 2020

31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy umożliwiające modyfikację zasad rozliczania dotacji w związku z epidemią koronawirusa – art. 15zzl ust. 1-2 tzw. specustawy koronawirusowej (zwanej też “Tarczą”). Przepisy te pozwalają na przedłużanie terminów na składanie sprawozdań z wykonanych zadań, rozliczanie dotacji z pominięciem terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz na uznawanie za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań odwołanych w następstwie epidemii.

CZYTAJ WIĘCEJ

Umiejętności

Opublikowano w dniu

3 kwietnia 2020

Skip to content