Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy przepis art. 15g tzw. „tarczy antykryzysowej”

opracowanie – Mira Hamera | Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie publikacji www

Na stronie rządowej mamy już wyjaśniania w jaki sposób podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a więc również organizacje pozarządowe wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz spółdzielnie socjalne mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Jednym z warunków uzyskania tego wsparcia jest niekorzystanie z innych instrumentów ujętych m.in. w „tarczy antykryzysowej”.
Są to dwa rodzaje dofinansowania:
– dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę + na ubezpieczenia społeczne, czyli 1 533,09 zł (przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.)- dotyczy pracowników objętych postojem ekonomicznym;
– dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia + ubezpieczenie społeczne od pracodawcy, czyli 2 452,27 zł (przy założeniu składki wypadkowej na poziomie 1,67 proc.)- dotyczy pracowników, którym obniżono wymiar czasu świadczenia pracy.

Wnioski składa się na terenie Dolnego Śląska do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
ZŁÓŻ WNIOSEK ELEKTRONICZNIE

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  OFICJALNY KOMUNIKAT

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: INFORMACJA

Analiza warunków: INFOR KSIĘGOWOŚĆ FIRM

Umiejętności

Opublikowano w dniu

3 kwietnia 2020

Skip to content