Wydział Partycypacji Społecznej a koronawirus [KOMUNIKAT]

źródło: Wydział Partycypacji Społecznej | www.wroclaw.pl/rozmawia

Sprawdź jak pracujemy od 16 marca!

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16 marca 2020 r. wydział pracuje w wyjątkowym trybie. Ograniczony jest kontakt bezpośredni z pracownikami. Sekretariat oraz pokoje zajmowane przez wydział są dostępne tylko dla pracowników.
Możliwy kontakt:
telefoniczny z sekretariatem: 71 777 86 68;
pocztą elektroniczną: wss@um.wroc.pl.

Oryginały dokumentów prosimy składać:
pocztą tradycyjną: 50–032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4;
platformą e-PUAP;
osobiście tylko w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Bogusławskiego 8, 10.

Organizacje pozarządowe
Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w zleconych zadaniach publicznych. Wybrane planowane lub ogłoszone konkursy zostaną odroczone.Kontakt: wss@um.wroc.pl

CZYTAJ DALEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

16 marca 2020

Skip to content