Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej

,

www.ngo.pl | publicystyka| Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS | 24 kwietnia 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dostrzegając niezwykle trudną sytuację, w jakiej znalazły się podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku ze stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, podjęło działania, mające na celu złagodzenie skutków tej kryzysowej sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

26 kwietnia 2020

Skip to content