Wróciło 100 proc. chorobowe dla pracowników medycznych

Osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych – zarówno pracownicy medyczni, jak i niemedyczni – mają prawo do 100 proc. zasiłku chorobowego. Na podwyższony zasiłek mogą również liczyć strażacy ochotnicy.

Prawo do pełnego zasiłku będzie im przysługiwać, jeżeli ich niezdolność do pracy, kwarantanna lub izolacja nastąpiła po kontakcie z Covid-19 w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych albo wykonywaniem zadań w ochotniczej straży pożarnej.

INFORMACJA PRASOWA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

11 grudnia 2020

Skip to content