Panel Obywatelski – komentarz Urzędu Miejskiego i raport Zespołu Koordynującego

Czym jest Panel Obywatelski?

Panel obywatelski to nowa forma demokratycznego podejmowania decyzji, którą można zastosować na poziomie miasta, państwa, a nawet społeczności międzynarodowej. Na poziomie lokalnym, do udziału w panelu obywatelskim wyłania się losowo grupę mieszkańców i mieszkanek danego miasta, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć czy wiek. Stanowi ona „miasto w pigułce”. Rolą panelu obywatelskiego jest dogłębne przeanalizowanie danego tematu, omówienie różnych rozwiązań, wysłuchanie argumentów za i przeciw, a następnie podejmowanie świadomych i przemyślanych decyzji.

– Warto zaznaczyć, że przygotowania do wrocławskiego panelu rozpoczęły się już w lutym tego roku, a w marcu odbyły się losowania i wybór panelistów. W skład panelu obywatelskiego we Wrocławiu weszło 75 wylosowanych osób, a dodatkowe 10 wzięło udział w charakterze panelistów i panelistek rezerwowych. Zgodnie z deklaracją Prezydenta Miasta Wrocławia, rekomendacje, które uzyskały poparcie co najmniej 80 procent panelu, są przez niego traktowane jako wiążące, czyli zostaną wskazane do realizacji. Co więcej, miasto poszło o krok dalej i postanowiło, że wszystkie przekazane rekomendacje zostały przeanalizowane przez Urząd Miejski Wrocławia i jego jednostki merytoryczne – zapewnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych.

Wyniki pierwszego Panelu Obywatelskiego

– Panelistki i paneliści przedstawili w sumie 63 rekomendacje – 50 wiążących i 13 do rozważenia. Rekomendacje w swoim przekazie są spójne z przyjętymi i obowiązującymi we Wrocławiu dokumentami strategicznymi, co oznacza, że nie spowodowały potrzeby zmiany dokumentów strategicznych Miasta. Głos mieszkańców wyrażony w rekomendacjach jest rozwinięciem rozwiązań oczekiwanych w różnych obszarach tematycznych tych dokumentów – dodaje Bartłomiej Świerczewski.

Dla uporządkowania wielu różnych tematów zawartych w rekomendacjach zostały one pogrupowane w tzw. pudełka. Połowie z nich ściśle odpowiada dokument lub ich pakiet (strategii, planów, analiz, koncepcji, itp.), za pomocą których poszczególne rekomendacje będą realizowane.

Każde pudełko ma swoją nazwę i zawiera wszystkie rekomendacje odnoszące się do tematyki w nim zawartej. Dzięki takiemu pogrupowaniu rekomendacji, można w czytelniejszy sposób je komentować i o nich opowiadać.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 grudnia 2020

Skip to content