Wniosek o ponowną wypłatę postojowego już dostępny

www.zus.pl | mailing Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Zarówno właściciele jednoosobowych firm jak i osoby na umowach cywilnoprawnych mogą po raz drugi wystąpić o wypłatę postojowego. Warunkiem ponownej wypłaty postojowego jest złożenie w ZUS oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie. Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego jest już dostępny na stronie internetowej ZUS.

OŚWIADCZENIE POSTOJOWE – PDF

Wniosek o ponowną wypłatę postojowego – PDF

Wniosek o ponowną wypłatę postojowego – WORD

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 maja 2020

Skip to content