Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

,

https://www.gov.pl/web/rodzina

Podmioty ekonomii społecznej mogą już składać wnioski o udzielenie pożyczki płynnościowej w wysokości do 100 tys. zł. Nowe narzędzie dedykowane m. in. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność gospodarczą lub odpłatną działalność pożytku publicznego, pozwoli na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, zakup potrzebnego wyposażenia czy opłacenie czynszu.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

7 maja 2020

Skip to content