Tarcza Antykryzysowa dla ludzi i instytucji kultury

www.niv.gov.pl
Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił 3 kwietnia założenia nowego programu wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, które ze względu na trwającą epidemię nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

Uruchomienie programu „Kultura w sieci” jest możliwe dzięki wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Program jest elementem Tarczy Antykryzysowej dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury oraz firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w obecnej sytuacji.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 kwietnia 2020

Skip to content