Do 20 kwietnia trwa nabór wniosków do programu MKiDN „Kultura w sieci”

,

opracowanie – Katarzyna Gołecka | Fundacja Avant Art na podstawie www.nck.pl

Do 20 kwietnia trwa nabór wniosków do programu MKiDN „Kultura w sieci”. Operatorem części skierowanej do NGO jest Narodowe Centrum Kultury. W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:

  1. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
  2. wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
  3. udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
  4. tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
  5. tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);
Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 maja do 30 października 2020 roku.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 kwietnia 2020

Skip to content