Rekomendacje w sprawie przygotowania przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027

,
BARDZO WAZNA INFORMACJA❗

Przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych i związków podmiotów przygotowali:
EKOMENDACJE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2027

Pełna treść rekomendacji dostępna jest pod adresem 👇
Jeśli popieracie Państwo rekomendacje przygotowane przez grupę roboczą, podpiszcie się pod petycją! 👇
Rekomendacje przygotowała grupa robocza w składzie:
▪️Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej
▪️ Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
▪️ Forum Aktywności Lokalnej
▪️ Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja
▪️ Fundacja EkoRozwoju
▪️ Fundacja Eudajmonia
▪️ Fundacja Przestrzeń dla Obywateli
▪️ Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej
▪️ Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
▪️ Fundacja „Jagniątków”
▪️ Fundacja „Merkury”
▪️ Fundacja Promyk Słońca
▪️ Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
▪️ Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych RCWIP
▪️ Stowarzyszenie Eko-Edukacja
▪️ Stowarzyszenie EKO-UNIA
▪️ Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
▪️ Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Kwiat Lnu
▪️ Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy
▪️ Związek Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

REKOMENDACJE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 stycznia 2021

Skip to content