Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.!

‼️ Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 r.!

☑ Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?
▪ Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.

Ważne‼️

 

☑ Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.

☑ Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:
▪zawrzesz z własnym pracownikiem,
▪będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
▪zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 stycznia 2021

Skip to content