Powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

www.gov.pl/web/rodzina

Stopniowe otwarcie gospodarki oraz idące za tym ponowne otwarcie zakładów pracy niesie za sobą konieczność podjęcia niezbędnych działań, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronowirusa. Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała wytyczne dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy zamierzają wznowić działalność zawodową.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

8 maja 2020

Skip to content