Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko

,

Od poniedziałku 9  listopada rodzice, którzy ponownie chcą zostać z dzieckiem w domu mogą wystąpić z wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Można się o niego starać w kilku przypadkach m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek jest przyznawany na podobnych zasadach jak poprzednio i przysługuje do 29 listopada.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku, gdy placówki opiekuńcze nie są w stanie zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19.

Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko – INFORMACJA PRASOWA

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – WNIOSEK

Umiejętności

Opublikowano w dniu

6 listopada 2020

Skip to content