Jak przyznawać pracownie artystyczne? Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów.

www.wroclaw.pl/rozmawia

Ideą konsultacji społecznych jest przeanalizowanie funkcjonowania pracowni, trybu ich przyznawania, jak i wypracowanie propozycji rozwiązań na przyszłość. Podstawą jest również analiza funkcjonowania pracowni artystycznych w innych miastach. Dodatkowym zagadnieniem jest również wymiar promocyjny: informowania o artystach tworzących w pracowniach miejskich i ich pracach. Wątkiem wymagającym rozwinięcia są również pracownie przeznaczone dla artystów innych dziedzin sztuki, szczególnie że większość funkcjonujących obecnie, to pracownie plastyczne.

PEŁNA INFORMACJA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

9 listopada 2020

Skip to content