Konsultacje społeczne. Jak zazielenić ulicę Żeromskiego?

Konsultacje społeczne na temat urządzenia zieleni na ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Jedności Narodowej do ul. Nowowiejskiej.

Kiedy konsultujemy?

8 – 21 marca 2021

Co konsultujemy?

Sposób zagospodarowania ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiej do ul. Jedności Narodowej

Jakie cele konsultacji?

·        Zebranie opinii mieszkańców na temat proponowanych rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzeni i zazielenienia ul. Żeromskiego
·        Podniesienie świadomości mieszkańców na temat gospodarowania wodami opadowymi

Jaki zakres konsultacji?

Trzy warianty koncepcji programowo-przestrzennej przygotowane m.in. na podstawie opinii mieszkańców.

Jaki efekt konsultacji?

Raport końcowy z konsultacji

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, użytkownicy przestrzeni publicznej, w tym, przede wszystkim, osoby mieszkające przy ul. Żeromskiego i na osiedlu Ołbin

Jak konsultujemy?

E-FORMULARZ OPINII
 | 8-21.03.2021 | Dostępny na stronie konsultacji
E-SPOTKANIE
 | 10.03.2021 (środa), godz. 17:30 – 19:00 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji

Uwaga! W poniższym 
linku znajdują się informacje na temat minimalnych wymagań sprzętowych, natomiast tu są informacje, jak dołączyć do spotkania.

PUNKT KONSULTACYJNY
 | 13.03.2021 (sobota), godz. 10:00 – 13:00 | Zielony podest na rogu ulic: Żeromskiego i Daszyńskiego
ANKIETA DLA MŁODYCH
 | 8-21.03.2021 | Do współpracy zaprosimy okoliczne szkoły podstawowe. |  Ankieta dotyczy bezpieczeństwa poruszania się po ul. Żeromskiego
SPOTKANIA TERENOWE Z MŁODYMI
 | Porozmawiamy z dziećmi i młodzieżą przebywającymi na podwórkach o projekcie.
E-WARSZTATY
 | Organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Żółty Parasol | Dla uczniów oraz grup, które spotykają się na Ołbinie | Rozmowa na temat rozwoju osiedla i modernizacji ul. Żeromskiego

Więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-zazielenic-ulice-zeromskiego-drugi-etap

Zapraszamy!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 marca 2021

Skip to content