ORGANIZACJA: Fundacja Imago

WIODĄCA DZIAŁALNOŚĆ: działania na rzecz osób z niepełno sprawnościami / seniorów i ich opiekunów, usługi społeczne, usługi prozatrudnieniowe

MIASTO: Wrocław

WSPARCIE:
– wsparcie osób z niepełnosprawnościami i seniorów w najważniejszych i niezbędnych potrzebach dnia codziennego
– pomoc asystencka dla osób z niepełnosprawnością / seniorów,
– wsparcie psychologiczne
– przestrzeń biurowa (lokal 100m2, w tym salka spotkań) i sprzęt biurowy
– konsultacje i doradztwo
– wsparcie interwencyjne, mediacyjne

TELEFONY: 513 362 807 | 509 771 751

Umiejętności

Opublikowano w dniu

5 maja 2020

Skip to content