Pożyczka płynnościowa dla organizacji pozarządowych już dostępna

,

www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Na wsparcie mogą liczyć m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej i organizacje pozarządowe dotknięte gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Rozwiązanie jest już dostępne u pośredników finansowych współpracujących z BGK.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 maja 2020

Skip to content