Antykryzysowe wsparcie z funduszy UE uzgodnione z Komisją Europejską

www.gov.pl/web/fundusze-regiony

Komisja Europejska zaakceptowała rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 kwietnia 2020

Skip to content