Zysk nie tylko społeczny. Działalność ekonomiczna organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Klon/Jawor podjęło próbę ustalenia, dlaczego angażowanie się w działania ekonomiczne wciąż jest w polskim trzecim sektorze niszowe.
„{W ramach prowadzonych z ekspertami i ekspertkami spotkań szukaliśmy możliwych interpretacji bieżącego stanu rzeczy oraz kierunków działań mających na celu wzmocnienie organizacji w działalności ekonomicznej.W tym opracowaniu zestawimy dane dotyczące zagadnienia działalności ekonomicznej polskich organizacji na podstawie wyników badań „Kondycja organizacji pozarządowych 2018” prowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor z opiniami ekspertów i ekspertek z różnych środowisk: pozarządowego, marketingowego, biznesowego i administracji publicznej.”

Publikacja: 12.2019

POBIERZ PDF

Skip to content