Zielone miasta. Polskie miasta na rzecz klimatu, środowiska i zdrowia mieszkańców.

Koncepcja green cities znana jest w polityce urbanistycznej od dziesiątków lat. Jej genezy można doszukiwać się w idei „miast-ogrodów” Ebenezera Howarda (Hulicka 2015), które miały łączyć zalety miasta (rozrywka, dostęp do dobrze płatnej pracy) z korzyściami życia na wsi (świeże powietrze, piękno natury). Sam termin green cities zyskał popularność na świecie w XX w., wraz z nasilaniem się zanieczyszczenia środowiska m.in. w związku industrializacją i urbanizacją.

Dziś mianem green cities określa się miasta stawiające na prośrodowiskowe rozwiązania. W niniejszej, siódmej już edycji rankingu „Europolis” zaprezentowane zostało, jak polskie samorządy radzą sobie w zakresie działań na rzecz klimatu i ochrony środowiska.

PLIK PDF DO POBRANIA

Skip to content