ZaTRUDnienie. Problemy personelu NGO 2020

O czym przeczytasz w opracowaniu?

  • Najważniejsze fakty o skali i formie zatrudnienia w trzecim sektorze
  • Kluczowe problemy pracowniczek i pracowników organizacji pozarządowych

Nadużywanie umów cywilnoprawnych; brak pewności i stabilności zatrudnienia; nadgodziny; wypalenie zawodowe; zbyt mało motywowania i możliwości awansu; mobbing i dyskryminacja; niskie zarobki

  • Przyczyny problemów pracowniczek i pracowników organizacji: rola czynników zewnętrznych i wewnętrznych

Koszty zatrudnienia i obciążenie formalnościami; brak znajomości prawa pracy wśród liderek i liderów organizacji; niska świadomość liderek i liderów organizacji nt. roli zarządzania ludźmi; traktowanie misji jako usprawiedliwienie; płynne granice między wolontariatem a pracą odpłatną; presja na efektywność; małe zespoły pracowniczek i pracowników; brak przeciwwagi pracowniczej; niestabilność przychodów organizacji; wymagania grantodawców; stereotypowe postrzeganie organizacji

  • Konsekwencje prekariatu i zaniedbań w zarządzaniu personelem

Konsekwencje dla odbiorców działań; konsekwencje dla organizacji; konsekwencje dla sektora pozarządowego

  • Zatrudnienie i zarządzanie personelem w organizacjach – rekomendacje dla liderek i liderów organizacji

OPRACOWANIE W PDF

 


 

Materiał powstał w ramach projektu „Kurs na użyteczność: nowa strategia badań Stowarzyszenia Klon/Jawor”, sfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Skip to content