WPŁYW ZMIANY KLIMATU NA ZDROWIE SENIORÓW | RAPORT

Jednym z obszarów, na który wpływają skutki zmiany klimatu jest zdrowie ludzi. Siła tego oddziaływania zależy od miejsca zamieszkania, sposobu zagospodarowania terenu, stopnia przekształcenia naturalnej szaty roślinnej. Skala wpływu zależy także od wrażliwości poszczególnych społeczeństw i ich grup na fale upałów, huraganowe wiatry, powodzie i susze, gwałtowne burze itp. Jedną z grup szczególnie narażonych na oddziaływanie tych czynników są osoby starsze.

Opracowanie zostało przygotowane przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki oraz HEAL Polska dla Koalicji Klimatycznej.

RAPORT – PLIK PDF

Skip to content