Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012-2020)

Celem planu jest uregulowanie na poziomie województwa dolnośląskiego działań związanych z rozwojem ekonomii społecznej i jej otoczenia.

Dokument jest efektem realizacji projektu Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej pt. „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”, w ramach którego przeprowadzony został proces opracowania i konsultacji programu.

Publikacja: 12.2011

POBIERZ PDF

Skip to content