Wdrażanie Strategii Rozwoju Współpracy Miasta Wrocławia z Organizacjami Pozarządowymi we Wrocławiu – prezentacja założeń i działań w 2022 roku

Prezentacja została przygotowana przez dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych na potrzeby projektu „WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022 Z NGO WE WROCŁAWIU”, które jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.pl

PREZENTACJA

Skip to content