W stronę sprawiedliwej troski. Opieka nad osobami starszymi w Polsce.

Niniejszy raport zapoczątkowały dyskusje w gronie powołanego przy Fundacji Batorego Zespołu Eksperckiego ds. Usług Społecznych.

Raport zawiera kompleksową analizę potrzeb opiekuńczych osób starszych i niesamodzielnych oraz rekomendacje reform odpowiadających na wyzwania, jakie w tym zakresie stawiają przed Polską przemiany ludnościowe

PLIK PDF

Skip to content