Tarcza antykryzysowa – poradnik dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznych

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 r. sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  które to zmiany składają się na pakiet tzw. tarczy antykryzysowej. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 568.

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Wśród grup, które mogą skorzystać ze wsparcia w ramach pakietu są przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy społeczni, pracownicy, zleceniobiorcy i wykonawcy umów o dzieło, organizacje pozarządowe, instytucje, artyści i twórcy oraz rolnicy.

We współpracy z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych przygotowaliśmy szczegółowy poradnik, w którym można znaleźć informacje na temat uprawnień, z jakich skorzystać mogą przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej w ramach rozwiązań przyjętych w pakiecie antykryzysowym. Warto podkreślić, że w poradniku znajdują się nie tylko informacje na temat dostępnego wsparcia, ale również szczególowe wskazówki na temat tego, w jaki sposób to wsparcie uzyskać.

PLIK PDF

Skip to content