Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia

Studia są trzecim tomem serii wydawniczej Wrocławska Diagnoza Społeczna. Wszystkie publikacje powstałe w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS UE stanowią uzupełniającą się całość.

Studia stanowią naturalne uzupełnienie wymienionych publikacji, jak również szczegółowych opracowań w postaci tematycznych raportów i analiz stworzonych na potrzeby realizowanego projektu. Jest to w istocie próba eksperckiego ujęcia w kategoriach celów strategicznych, pewnej filozofii działania nakierowanej już nie tylko na realizowanie zadań socjalnych, lecz także na aktywizację społeczności lokalnej i promowanie warunków rozwoju społecznego.

Publikacja: 12.2010

POBIERZ PDF

Skip to content