Sprawozdanie ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

Rada Miejska przyjęła 28 kwietnia sprawozdanie poświęcone współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r. Kwota dotacji udzielonych NGO-som w ubiegłym roku wyniosła 196,1 mln złotych. Łącznie w 2021 roku obowiązywało 886 umów dotacyjnych.

Działalność w naszym mieście prowadziło w 2021 roku aż 4919 organizacji pozarządowych. 556 z nich posiada siedzibę poza Wrocławiem, realizują jednak zadania publiczne na rzecz miasta, lub ubiegają się o ich realizację. W ubiegłym roku zarejestrowanych zostało także we Wrocławiu 39 nowych stowarzyszeń, 29 stowarzyszeń zwykłych i 103 fundacje.

Skip to content