Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 roku.

W roku 2018 obowiązywały dwa Programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni:

  • Uchwała Nr XLVII/1096/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017r. w sprawie „Programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2018 r”.
  • Uchwała Nr XLVII/1095/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 października 2017r. w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w latach 2018 – 2022”.

Publikacja: 03.2019

POBIERZ PDF

Skip to content