Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.

W roku 2013 obowiązywały dwa programy współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi: roczny i pięcioletni. Rada Miejska Wrocławia w swych intencjach miała na celu przede wszystkim: uregulowanie współpracy organizacji pozarządowych z Miastem w zakresie realizacji zadań publicznych, określenie priorytetów zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym, określenie zasad, przedmiotu i form współpracy.

Publikacja: 03.2014

POBIERZ PDF

Skip to content