Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027

Ekspertyza „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027”

Przedstawiamy ekspertyzę „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027” opracowaną przez Lenę Rogowską-Lewandowską i Martę Lewandowską, w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Ekspertyza proponuje szeroką perspektywę w podejściu do działań z obszaru kultury jako narzędzia aktywizacji i integracji społecznej.

PDF DO POBRANIA

Skip to content