Raport z Repozytorium Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – Zestawienie udokumentowanych przypadków naruszenia zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi w okresie XI 2015–XI 2018

W raporcie przedstawione zostały dokonane w ciągu ostatnich trzech lat przez polski rząd naruszenia zasady pomocniczości i partnerstwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi w trzech monitorowanych obszarach:
• zlecania zadań publicznych – 25 przypadków
• programów współpracy z organizacjami pozarządowymi – 30 przypadków
• ciał dialogu – 5 przypadków

Znalazło się w nim także kalendarium prac nad ustawą tworzącą rządową agencję wykonawczą pod nazwą Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ustawa ta zawiera nowe regulacje w obszarach objętych obserwacją Repozytorium, zarówno w zakresie
przekazywania środków publicznych na działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe, jak i w zakresie ciał dialogu o charakterze doradczym – przeniesienia Rady Działalności Pożytku Publicznego i powołania Rady Narodowego Instytutu.

RAPORT – PDF

Skip to content