RAPORT z konsultacji: Jak rozwijać komunikację rowerową?

Konsultacje społeczne dotyczące Planu działań rowerowych do 2030 roku zostały przeprowadzone w kilku formach, tak aby umożliwić udział w nich jak największej liczbie osób.

W okresie od 22 czerwca 2021 do 13 lipca 2021 odbyły się:

  • e-spotkania,
  • przejazdy rowerowe (dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży),
  • warsztaty edukacyjno-konsultacyjne (dla dzieci i młodzieży),
  • zbieranie opinii za pomocą e-formularza oraz interaktywnej mapy.

Konsultacje spotkały się z dużym zainteresowaniem wrocławian; zgłoszono ponad 2500 opinii.

Skip to content