Raport „Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwa Polski, Włoch, Francji i Niemiec”

Raport pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na społeczeństwa Polski, Włoch, Francji i Niemiec” jest kolejnym efektem współpracy instytutów badawczych z Polski (United Surveys, IBRiS), Włoch (SWG), Francji (OpinionWay) i Niemiec (INSA) w ramach EuNIRI (European Network Intependent Research Institutes).

Poprzednie wyniki badań dotyczące wpływu pandemii na życie codziennie ludzi oraz na gospodarkę były publikowane w marcu i kwietniu
2020 roku.

Obecna, trzecia już, fala badania miała na celu sprawdzenie poziomu obaw mieszkańców poszczególnych krajów o własne zdrowie i zdrowie osób bliskich, a także ocenę działań rządów państw i ich skuteczności w ograniczaniu negatywnych skutków pandemii, oraz ocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych – czy, i w jakim stopniu, pandemia powoduje ich zubożenie.

Badania przeprowadzone zostały w Polsce, we Włoszech, w Niemczech i we Francji w dniach 11-14 listopada 2020 r.

RPORT – PLIK PDF

Skip to content