RAPORT – rewitalizacja NOWA Konsultacje obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu

TERMIN KONSULTACJI
7 maja – 19 czerwca 2019 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

ZAKRES KONSULTACJI
Zebranie rekomendacji do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w obrębie osiedli miasta Wrocławia o największym stopniu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, to jest: Nadodrza, Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Placu Grunwaldzkiego, Szczepina, Ołbina, Kleczkowa.

CEL KONSULTACJI
Podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie rozumienia pojęcia rewitalizacji w rozumieniu Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku, z naciskiem na jej społeczny aspekt; w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji wynikających z Ustawy oraz o przebiegu tego procesu.
Zapewnienie aktywnego udziału mieszkańców na każdym etapie procesu rewitalizacji i zwiększenie ich zaangażowania w temat. Wyznaczenie z mieszkańcami potencjalnego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji we Wrocławiu.

EFEKT KONSULTACJI
Raport z konsultacji, który posłuży do przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

RAPORT W PDF

Skip to content