Raport Polskiego Komitetu EAPN „Monitoring Ubóstwa 2020”

Raport Polskiego Komitetu EAPN „Monitoring Ubóstwa 2020” przygotowany przez dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, w ramach projektu „Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W raporcie czytamy m.in:

„Ubóstwo wtedy jest dobrze rozumiane, gdy wychodzi się poza jego ekonomiczne przejawy w postaci niedostatecznego dochodu, niezaspokojonych potrzeb czy złych warunków życia1. Do pełnego zrozumienia wymagane jest uwzględnienie jego pozaekonomicznych skutków w postaci negatywnego wpływu na poziomie jednostek, rodzin i małych społeczności, jak i całych społeczeństw.”

„Koncentrujemy się na tym, co wydarzyło się w 2019 r. na tle kilku ostatnich lat. Jest to spowodowane dostępnością danych o ubóstwie. Ze względu na pandemię COVID-19 i jej negatywny wpływ na życie, zatrudnienie i dochody, omówimy również sytuację z pierwszej połowy roku 2020 na podstawie kilku sondaży”

RAPORT – PLIK PDF

Skip to content