RAPORT – Monitoring współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi na Dolnym Śląsku w 2012 roku

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych po raz trzeci przeprowadziła badanie ankietowe, monitorujące współpracę jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego.

Dane prezentowane w opracowaniu dotyczą urzędów administracji samorządowej na Dolnym Śląsku (108), które wzięły udział w badaniu.

RAPORT  – PDF

Skip to content