Publikacja o wypaleniu aktywistycznym, zrealizowana w ramach projektu „Teraz Troska”

Publikacja jest częścią projektu „Teraz Troska” realizowanego przez Fundację Umbrella z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Celem niniejszej publikacji jest upowszechnienie wiedzy o wypaleniu aktywistycznym jako o realnym problemie, z którym mierzą się osoby związane z sektorem pozarządowym. W publikacji zawarliśmy opis podjętych przez nas działań, jako odpowiedź na problem wypalenia, a także przedstawiliśmy wyniki ewaluacji w formie wniosków po zakończeniu projektu.

PLIK PDF DO POBRANIA

Skip to content