ZUS w tym roku nie rozlicza podatku

W ZUS trwa wysyłka rocznych rozliczeń podatkowych.

Nowością w tym roku jest to, że nadpłacony podatek zostanie zwrócony przez urząd skarbowy a nie – jak do tej pory przez ZUS.

Tym osobom, którym ZUS wysyła pieniądze na konto – także nadpłata wpłynie na rachunek bankowy.

Ci, którym emeryturę lub rentę przynosi listonosz – muszą poczekać na wizytę swojego doręczyciela. Jeśli ktoś nie wskazał rachunku, na który ma być zwrócona nadpłata, a nie przekracza ona dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (2 x 11,60 zł = 23,20 zł) wtedy nie zostanie ona zwrócona tylko zapisana jako nadpłata na koncie płatnika.

Urząd Skarbowy wyśle ją przekazem pocztowym dopiero wtedy gdy suma nadpłaty z kolejnych latach przekroczy 23,20 zł. lub ktoś poda swój bankowy numer.

Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest zawsze pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.

INFORMACJA PRASOWA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

10 lutego 2021

Skip to content