Zamówienia produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej – przeciwdziałanie skutkom koronawirusa

,
www.ngo.pl | Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS | 23 kwietnia 2020
Wszystkie podmioty ekonomii społecznej (PES), w szczególności przedsiębiorstwa społeczne (PS), które oferują produkty lub usługi mogące przyczynić się do zwalczania skutków epidemii COVID-19, zachęcamy do zgłaszania się do właściwych terytorialnie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).
Umiejętności

Opublikowano w dniu

23 kwietnia 2020

Skip to content