Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

, ,

www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny.

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników w biurze.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników oraz innych osób z zewnątrz, do której to grupy wliczają się także kontrahenci, klienci oraz dostawcy.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów w danym przedziale czasowo-przestrzennym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem.

PEŁNA INFORMACJA

Umiejętności

Opublikowano w dniu

15 października 2020

Skip to content