Terminy składania rocznych sprawozdań finansowych za 2019 r. przedłużone

We wtorek 31 marca Minister Finansów, w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotrem Glińskim, wydał rozporządzenie, na podstawie którego organizacje pozarządowe mają trzy miesiące więcej na złożenie swoich sprawozdań finansowych za 2019 r. Rozwiązanie jest odpowiedzią na liczne apele środowisk NGO w Polsce w związku z epidemią COVID-19.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570), wprowadzone zostały następujące terminy składania sprawozdań:

  • złożenie sprawozdania sporządzonego i podpisanego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez zarząd organizacji – do 30 czerwca 2020 r. oraz
  • złożenie sprawozdania zatwierdzonego przez właściwy organ organizacji – do 30 września 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

1 kwietnia 2020

Skip to content