„Specustawa funduszowa” ułatwiająca realizację projektów ze środków europejskich weszła w życie

www.ngo.pl | Publicystyka | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | 28 kwietnia 2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”). Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r.

CZYTAJ DALEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

28 kwietnia 2020

Skip to content