Rusza cykl debat poświęconych ekonomii społecznej i solidarnej

,

www.gov.pl/web/rodzina

Jakie wyzwania stawiane są wobec ekonomii społecznej i solidarnej w kontekście zmian na rynkach pracy? W jakim kierunku modelować ekonomię społeczną w Polsce? Jak wspierać współpracę i przechodzenie z jednostek reintegracyjnych do pracy w innych podmiotach ekonomii społecznej i na otwartym rynku? Te i inne kwestie będą omawiane podczas cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej.

CZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 czerwca 2020

Skip to content