Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców. Więcej antykryzysowych pieniędzy

www.gov.pl/web/fundusze-regiony

O 1,1 miliarda złotych, czyli w sumie do 2,15 miliarda złotych, zwiększa się fundusz pożyczek płynnościowych dla firm finansowanych z funduszy unijnych z Programu Inteligentny Rozwój. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali aneks do umowy dotyczącej tego antykryzysowego narzędzia. Pieniądze umożliwią sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i pomogą w zapewnieniu płynności finansowej.

CZYTAJ WIĘCEJ!

Umiejętności

Opublikowano w dniu

18 sierpnia 2020

Skip to content